Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
BM PT3: Pengetahuan & Kemahiran Bahasa

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

Buku Bahasa Malaysia Dinamik PT3 - Pengetahuan & Kemahiran Bahasa merupakan latihan pengukuhan dan pengayaan untuk pelajar-pelajar Tingkatan Tiga yang akan menduduki peperiksaan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3). Kandungan buku ini mengikut keperluan PT3 dan latihan-latihan mengikut format soalan PT3 iaitu: ‘Bahagian A - Sistem Bahasa’ merangkumi aspek-aspek Tatabahasa, Ejaan, Sintaksis & Peribahasa. Buku ini sangat berguna untuk pelajar-pelajar Tingkatan Tiga untuk membiasakan diri dengan bahan-bahan pelajaran dan format peperiksaan. Buku ini berguna juga kepada pelajar-pelajar Tingkatan Dua dan Satu untuk memperoleh asas yang kukuh sebagai persediaan menghadapi ujian PT3. Penerbitan buku ini disusuli Buku Bahasa Malaysia Dinamik PT3 - Teknik Menulis Ulasan & Karangan yang merangkumi Pemindahan Maklumat dan Penulisan Karangan.

Please login to borrow the book.