Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 14




BM PT3: Pengetahuan & Kemahiran Bahasa

by Sulaiman Zakaria

Publisher - Prestasi Publication Enterprise

Category - General Academics

Buku Bahasa Malaysia Dinamik PT3 - Pengetahuan & Kemahiran Bahasa merupakan latihan pengukuhan dan pengayaan untuk pelajar-pelajar Tingkatan Tiga yang akan menduduki peperiksaan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3). Kandungan buku ini mengikut keperluan PT3 dan latihan-latihan mengikut format soalan PT3 iaitu: ‘Bahagian A - Sistem Bahasa’ merangkumi aspek-aspek Tatabahasa, Ejaan, Sintaksis & Peribahasa. Buku ini sangat berguna untuk pelajar-pelajar Tingkatan Tiga untuk membiasakan diri dengan bahan-bahan pelajaran dan format peperiksaan. Buku ini berguna juga kepada pelajar-pelajar Tingkatan Dua dan Satu untuk memperoleh asas yang kukuh sebagai persediaan menghadapi ujian PT3. Penerbitan buku ini disusuli Buku Bahasa Malaysia Dinamik PT3 - Teknik Menulis Ulasan & Karangan yang merangkumi Pemindahan Maklumat dan Penulisan Karangan.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Digital Library Solution for Schools50